SGK SÖZLEŞME FORMLARI HAKKINDA

SAYIN ÜYEMİZ ;
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.09.2013 tarihinde imzalanan 2013/1 EK Protokolü 01.11.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilaç hizmeti veren eczanelerin sözleşmelerini 31.10.2013 tarihine kadaryenilemeleri gerekmektedir.
2013 Yılı SGK EK Protokolü Odamıza gelmiştir. Sözleşme yenileme işlemlerini yapacak :KIRKLARELİ MERKEZ,VİZE, PINARHİSAR, BABAESKİ,ALPULLU,KIYIKÖY, PEHLİVANKÖY,DEMİRKÖY deki üyelerimiz sözleşmelerini Kırklareli Odadan; L.Burgaz ve bağlı kasabalardaki üyelerimiz L.Burgaz Temsilciliğindenalabilirler..İşlemlerin hızlı olması adına mesul müdür eczacıların kaşe,TCno,diplama no,vergi dairesi onaylı satış hasılat formu..v.b.evraklarla sözleşme yenileme işlemini temin ettikleri yerde yapmaları faydalı olacaktır.Sözleşmelerini Oda aracılığı ile göndermek isteyen meslektaşlarımızın bu işlemleri en geç 24 Ekim 2013 Perşembe günü saat 15:00 ‘a kadar tamamlanması gerekmektedir.Sözleşmeler 25 Ekim 2013 Cuma günü toplu olarak SGK’ya teslim edilecektir bu yüzden verilen süreye riayet edilmesi önemlidir.
SÖZLEŞME BEDELLERİ: (2012 Yılı KDV hariç satış hasılatına göre)

0-300.000 TL arası için 150 TL,
300.001-700.000 TL arası için 300 TL,
700.001-900.000TL arası için 400 TL,
900.001-1.200.000 TL arası için 500 TL,
1.200.001-1.500.000 TL arası için 600 TL,
1.500.001 TL üzeri için 650 TL
SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Dilekçe(sözleşme ekinde odamız tarafından verilecektir)
2-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi ( soyisim değişikliği olan üyelerimiz için de bu durumu gösterir resmi belge fotokopisi sözleşme ekinde teslim edilmelidir.)
3-Mükellefin bağlı olduğunu Vergi Dairesinden alınan 2012 yılı Satış Hasılatını gösterir onaylı form EK-5
4- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
5- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe örneği
6- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi(sözleşme ekinde odamız tarafından verilecektir.)
Not: Sözleşme metninde yer alan ECZANE kısmına eczacının kendi el yazısı ile "protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim" ibaresini her nüshaya yazması, kaşe basıp imzalaması gerekmektedir.
SGK Sözleşme formlarını bireysel olarak vermek isteyen üyelerimizin en geç 31/10/2013 tarihinde SGK Süreyyapaşa’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
BAŞKAN Ecz.AytülÇiloğlu