2019 YILI ÜYELİK AİDATLARI HAKKINDA

2019 YILI AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Yardımlaşma Sandığı

Eczane Sahibi için Giriş : 195,90 TL

Kamu Eczacısı için Giriş : 97,95 TL

Eczane Sahibi için Yıllık : 195,90 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 97,95 TL

Afet Fonu Katkı Payı

Eczane Sahibi için : 65,30 TL

Üye Aidatı

Eczane Sahibi için Giriş : 65,30 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 65,30 TL

Oda Giderlerine Katkı Payı

Eczane Eczacısı için Yıllık : 979,50 TL

TOPLAM

Eczane Eczacısı için : 1,306 TL