7 – 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası: Herkes İçin Her Yerde Sağlık Güvencesi

7 – 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası:
Herkes İçin Her Yerde Sağlık Güvencesi


Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan,Dünya Sağlık Günü; bu tarihi takip eden hafta, Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır.Söz konusu tarihlerde halk sağlığı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek, sağlık alanında yaşanansıkıntılar noktasında farkındalık oluşturmak ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesiyönünde önerilerde bulunmak amacıyla bir tema çerçevesinde tüm dünya genelindeetkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, evrensel sağlık güvencesinin kendilerinin öncelikli hedefi olduğunuvurgulayarak 2019 yılı temasını “Herkes İçin Her Yerde Sağlık Güvencesi” olarak belirledi.Seçilen tema doğrultusunda dünyanın pek çok yerinde milyonlarca insanın sağlık hizmetlerineerişemediğine ya da kısıtlı bir biçimde erişebildiğine; insanların sağlık hizmeti ile barınma vebeslenme gibi diğer günlük harcamalar arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığına dikkatçekiliyor.

Herkes için sağlığın sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızın ana hedefi olması gerektiği düşüncesinden hareketle hiç kimsenin sağlık, barınma ve beslenme konularındaki harcamalar konusunda seçim yapmak zorunda kalmadığı bir dünya idealimizi tekrarlıyoruz. Bu amaca hizmet etmek adına sağlıklı, eşit, adil bir gelecek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya, ortak projeler üretmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor; bireyler sağlıklı olursa toplumların da sağlıklı olabileceğinin bilinciyle ve herkesin dil, din, ırk, cinsiyet, dünya görüşü ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabildiği bir gelecek temennisiyle Dünya Sağlık Haftası’nı kutluyoruz.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ