YENİ DÖNEM TEB GENÇLİK KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

YENİ DÖNEM TEB GENÇLİK KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


2014-2015 döneminde TEBGK faaliyetlerini yönetecek yeni Komisyon ilk toplantısını TEB 2. Başkanı Ecz. Arman ÜNEY başkanlığında dün (24 aralık 2014) TEB Binasında gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli olarak Komisyonun çalışma yöntemleri hakkında bilgi verildi ve Komisyon içerisinde yapılan oylamayla görev dağılımı belirlendi. Sonrasında Komisyondaki her üyenin görev tanımları ve yeni dönemde yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüşüldü.


Özetle;


• Her Komisyon üyesinin görevleri dahilinde Üst Komisyona sunmak üzere detaylı proje taslakları hazırlamasına ve bu projelerin Komisyon içerisinde gerçekleştirilecek toplantılarda TEB Merkez Heyeti’ne sunmak üzere şekillendirilmesine;
• Fakülte temsilciliklerinin belirlenmesi amacıyla Fakültelere Birliğimiz tarafından yazı gönderilmesine;
• Fakülte temsilciliklerinin belirlenmesinin ardından seçilen temsilciler ile bir toplantı gerçekleştirilmesine karar verildi.