Basın Açıklaması: Cumhuriyet Reklam Arası Değil, Özgür ve Eşit Yurttaşlar Rejimidir

Meslektaşımız olan bir milletvekilimizin birkaç gün önce sosyal medyada “600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” şeklindeki Cumhuriyetimizi reklam arasına benzeten açıklaması tarih ve ulus bilinciyle bağdaşmayacak oldukça talihsiz bir açıklamadır. Böylesi bir açıklamanın meslektaşımız olan bir siyasetçi tarafından dillendirilmiş olması ayrıca üzüntü vericidir. Cumhuriyetimizi "reklam arası" olarak adlandıran bu tarz ifadeleri hiçbir eczacımızın ve eczacı meslek örgütleri olarak bizlerin kabul edebilmesi mümkün değildir.

Cumhuriyet; hasta düşmüş imparatorluğun acıları ve yıkıntıları arasından çağdaş bir ülke ve çağdaş bir devlet inşa edilmesinin harcı olmuştur. Bugün ülkemizde tüm eksikliklerine rağmen demokratik sistemin mevcudiyetinden bahsedebiliyorsa, başta laiklik ve kadın hakları olmak üzere evrensel değerler açısından temel kazanımlar elde edilmişse kuşkusuz ki cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyet; uygarlığın gelişim seyrinde akla ve bilime, aydınlanmaya ve insan haklarına dayalı, sürekli gelişimi ve müreffeh yurttaşlar topluluğu yaratmayı amaçlayan, yüzü geleceğe dönük bir rejimdir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da, tebaa değil erdemli yurttaşlar olarak, insan onuruna dayanan böyle bir sistem içerisinde yaşamaya layıktır.

Cumhuriyetimiz; demokrasi ile bütünleşerek yürüyüşüne devam edecek, özgür ve eşit yurttaşlık zemininde daha da güçlenerek varlığını sürdürecektir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ