39 Uncu Dönem Altıncı Başkanlar Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi

KANSER İLAÇLARINA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRACAK UYGULAMADAN VAZGEÇİN!

39 uncu Dönem Altıncı Başkanlar Danışma Kurulu 25 Haziran 2015 Perşembe günü Ankara’da yapıldı. Kanser ilaçlarının kamu hastanelerinden hastalara ulaştırılması ile ilgili düzenlemenin de görüşüldüğü toplantımızda, bu uygulamanın hasta, eczacı ve kamu yararı açısından kabul edilemez olduğunun ve bugüne kadar ki uyarılarımıza rağmen bu uygulamaya başlamakta ısrar edenlerin bunun hukuki, vicdani ve toplumsal sonuçlarından da sorumlu olacağının altı çizildi.

Bu uygulama hasta sağlığını hiçe saymaktadır!

Herşeyden önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 21.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 267 kalem onkoloji ilacının 01.07.2015 tarihi itibariyle kamu hastanelerinde tedavi gören hastalar için hastane tarafından temin edilecek olması; hasta sağlığını açıkça tehdit etmektedir. Bilinmektedir ki, hastanelerin açtıkları ilaç ihalelerinde teklif görmeyen ya da fiyatının çok yüksek olması sebebiyle alınamayan ilaçlar bulunmaktadır. Diğer yandan, ilaç ihale edilse dahi, ilacın hastaneye teslim süresinin serbest eczanelere oranla çok daha uzun olduğu bir gerçektir. Özellikle ithal ilaçların gerek etken madde gerekse Sağlık Bakanlığı’nın fiyat politikasına bağlı olarak piyasada bulunmadığı haller olmaktadır. Bu durumdaki ilaçlar depolarda tevzi olarak bulundurulduğundan ihale yolu ile alımları mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda aynı şehirdeki X hastanesinde ilaç varken Y hastanesinde olmayacak ve hastalar bu durumda hastane hastane gezecek; bazı hallerde ilaç X ilinde yokken Y ilinde olacak bu sefer de hastalar şehir şehir dolaşacaklardır.

Bu uygulama ilaç güvenliğini tehlikeye düşürmektedir!

Kemoterapi ilaçlarında ilaç güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli sorun uygun saklama koşullarına göre stoklanması ve dağıtımı sorunudur. Oldukça fazla miktarlarda alınması gereken ilaçların hastane eczanelerinde soğuk zincir şartlarına uygun olarak stoklanması ve dağıtımı için yeterli alan, ekipman ve personel bulunmamaktadır.

İlaç Takip Sistemi, hastane eczanelerinde, serbest eczanelerdeki gibi çalıştırılamadığından, ilaç geri çekme ve toplama şartlarında hangi ilacın hangi hastaya verildiği hastane eczaneleri açısından tespit edilememektedir. İTS ile ilacın takibi yapılmaz ise, sahte ya da çalıntı ilacın hastane eczanelerine girmesi ve izini kaybettirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Eczacılar hasta sağlığıyla oynanmasına izin vermemeye kararlıdır!

Hastalarımızı bekleyen tüm bu olumsuz tabloya yönelik son kez uyarılarımızı yapmak ve bu yanlıştan dönülmesini istemek, hasta sağlığını birinci kaygısı olarak taşıyan Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarımızın görevidir. İlaç, kolay ulaşılabilir ve dağıtımından hastaya ulaşmasına kadar eczacı kontrolünde olmalıdır.

1 Temmuz’dan itibaren ortaya çıkabilecek hastalarımızın ilaca güvenli erişim ile ilgili tüm sorunlarının sorumlusu ve muhatabı kanser ilaçlarını kamu hastanelerinden verme kararı alanlar olacaktır. Bu kararı alanlar ortaya çıkacak en ufak bir sorunda vicdanlarına hesap vermeyeceklerse de hukuk önünde hesap vereceklerdir. Türkiye’de böyle bir sorunla karşılaşıldığı ilk durumda eczacıların meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği bu kararı alanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaktan çekinmeyecektir.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ecz. Erdoğan Çolak (Başkan)
Ecz. Arman Üney (II. Başkan)
Uzm. Ecz. Harun Kızılay (Genel Sekreter)
Ecz. İsmail Başdil (Sayman)
Ecz. Aynur Yıldız (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Bülent Varel (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Ramazan Ziya Örmeci (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Ahmet Özçavuşoğlu (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Esin Demirtok İyiel (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Yavuz Tatar (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Lale Vural (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. Sertaç Özmen (Denetleme Kurulu Başkanı)
Uzm. Ecz. M. Hakan Akcan (Denetleme Kurulu Üyesi)
Ecz. Burçin Şevket Hamavioğlu (Denetleme Kurulu Üyesi)

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet Semih Güngör
2. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş
3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan
4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan
5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cemil Karakap
6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan
7. Bölge Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Kubilay Aydın
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci
9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez
10. Bölge Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Kerem Zabun
11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferat Değer
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Fehmi Altıntaş
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Hüdayioğlu
15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Saygın Gargın
16. Bölge Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ayşegül Kara
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl Uslu
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ufuk Bekir Ersöz
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Orhan Yontar
21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan
22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi
23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hakkı Sönmez
24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Koray Karamanlı
25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hüseyin Şimşek
26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ümran Pelenkoğlu
27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut Dolap
28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. İhsan Gürses
29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Burçin Kurtuluş
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adil Tosuner
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sinan Usta
32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Ecz. İbrahim Ertürk
33. Bölge Afyon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Melih Köken
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nazan Ulukuş Deniz
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Basri Kale
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Ecz. N. Jale Karaata
37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uğur Akkuş
38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanı Ecz. Naman Mızrak
39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Aytül Çiloğlu
41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet Dutoğlu
42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mine Erdoğan
43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cengiz Bingül
44. Bölge Batman Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. Emin Beyaz
45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Koca
46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halime Özen
47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Besim Gökalp
48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zeki Özgen
49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Harun Lekesiz
50. Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Ünal
51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. H. Kemal Taş
52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tansu Dörtkol
53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nihat Öztürk
54. Bölge Burdur Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şükrü Şener