Kooperatifler Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kooperatifler Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

40. Dönem Merkez Heyeti tarafından kurulan Kooperatifler Komisyonu ilk toplantısını 05.05.2016 Perşembe günü 13:00-16:30 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Kubilay Aydın Başkanlığı’nda Ankara Midi Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıya Komisyon üyesi İzmir, Adana, Samsun, Eskişehir, Antalya, Van, Kırklareli Eczacı Odası temsilcileri katılım gösterdiler.

Komisyon Başkanı Ecz. Kubilay Aydın’ın, Türkiye’de eczacı kooperatifçiliğinin geçmişi ve mevcut durumu üzerine yapmış olduğu sunumun ardından komisyon üyeleri kendi bölgelerinde eczacı kooperatifçiliğinin durumu üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıda; eczacı kooperatifçiliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kooperatif bulunmayan bölgelerde kooperatif kurulması, kooperatif bulunan bölgelerde ise kooperatiflerin pazar paylarının artırılması için yürütülmesi gereken stratejiler üzerinde duruldu. TEB, Eczacı Odaları, TEKB ve Birim Kooperatiflerinin bu doğrultuda yapabilecekleri hakkında görüş ve önerilerde bulunuldu.

Mayıs ayı sonunda yapılacak olan Birinci Bölgelerarası Toplantı’da bir Kooperatifler Çalıştayı yapılması önerisinin TEB Merkez Heyeti’ne sunulmasına karar verildi.