6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi

6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 28 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Susesi
Luxury Resort Hotel Antalya’ da düzenlenecektir. Probiyotik Prebiyotik Derneği’nin geleneksel yıllık
bilimsel etkinliği artan bir coşku ile devam etmektedir. Ekip olarak çalıştığımız arkadaşlarımızın yoğun
gayretleri sonucu bu sene de geçmişte olduğu gibi proaktif bir çaba içerisinde yüksek akademik içerik
ve daha önce bahsedilmeyen konulara değinmeyi hedefliyoruz. Probiyotik Derneği olarak 8 yıldır
probiyotik ve bağırsak mikrobiyotasının Türkiye’de gereken önemi alması konusunda birçok bilimsel
aktivite gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Son 7 yıl içerisinde “probiyotikler ve mikrobiyota” ile ilgili
çalışmalar dünyada da büyük bir ivme kazanmıştır.
“Mikrobiyota ve probiyotikler” birçok disiplini ilgilendiren kavramlardır. Kongremiz alanında
multidisipliner tek spesifik kongredir. Branş kongrelerinden ziyade bu şekilde disiplinler arası bilgi
alışverişinin olması yeni potansiyel bilgileri ortaya çıkaracaktır. Kongremizin zengin ve yüksek
kalitedeki bilimsel içeriği Eczacılar, Diyetisyenler, Doktorlar (Gastroenteroloji, Pediatri, İç Hastalıkları,
Aile Hekimliği, Kadın Doğum, Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi,
Genetik Hastalıkları, Dermatoloji Uzmanları), Gıda Mühendisleri, Biyolog gibi çeşitli branşlardan
katılımcılarımıza hitap edecek genişlikte hazırlanmaktadır.
Fonksiyonel diyare, enfeksiyöz diyare, fonksiyonel kabızlık, hassas bağırsak sendromu, alerji,
inflamatuvar bağırsak hastalıkları, helikobakter pilori gastriti, obezite, hepatosteatoz, çölyak gibi
birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkileri, karsinogenezis, pre/probiyotiklerin mikrobiyota
dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri, diyetle alınan gıdaların mikrobiyota
üzerindeki etkileri, gereksiz antibiyotik kullanımının mikrobiyotaya etkileri, bunlar dışında bağırsak
mikrobiyotasının; depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, Otizm, Parkinson hastalığı, Alzheimer
üzerine etkileri, probiyotik kullanımının cilt sağlığı üzerine etkileri ve stres kaynaklı cilt lezyonlarını
azaltması, probiyotik gıdalar, süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığımıza etkileri vb. konuların hepsi
kongremizde heyecanla tartışılacaktır. Ayrıca probiyotik, mikrobiyota, anne sütü konuları pediatri
alanında değerli hocalarımız tarafından ele alınacaktır.
Multidisipliner ilgiyi tek bir çatı altında toplamak ve farkındalığı arttırmak için kongremiz, bilimsel bir
fırsat yaratacaktır.

www.probiyotikkongresi2019.org