Eczacı Kamuoyuna

1 Şubat 2020 tarihinde yapılması planlanan Türk Eczacıları Vakfı Kurucular Kurulu Genel Kurulu için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince kurul üyelerine gönderilen gündem ve eki değişiklik taslağına ilişkin görüş ve taleplerimizi, 10 Eczacı Odası olarak 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayımlamış olduğumuz yazı ile paylaşmıştık.

30 Ocak 2020 günü yapılan Merkez Heyeti toplantısında konunun gündem edildiğini ve uyarılarımız sonrasında bir kısım değişikliklerin geri çekilmesi kararı alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Örgütsel geleceğimiz için son derece önemli bulduğumuz bu başlıkları birbirinden ayrılamaz bir bütünlük içinde değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla Genel Kurul için endişelerimiz aynı biçimde sürmektedir.

Bu nedenle talebimiz;

Bu konunun, karar alma organlarımızdan olan Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı yapılarak, örgütsel kültürümüzün gerektirdiği şekilde ortak akıl ile ele alınması ve Genel Kurula bu şekilde taşınmasıdır.

Gelinen nokta itibarıyla Genel Kurulun, önümüzdeki hafta içinde yapılacak olan bir Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı sonrasında yapılması, hem örgütümüz hem de mesleğimizin geleceği açısından oldukça önemlidir.

Eczacı kamuoyuna önemle bildiririz.

Saygılarımızla.

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

TEB 43. Bölge Mardin Eczacı Odası