2021 YILI YILLIK ÜYELİK AİDATI

2021 YILI AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Yardımlaşma Sandığı

Eczane Sahibi için Giriş :248,68 TL

Kamu Eczacısı için Giriş : 124,34 TL

Eczane Sahibi için Yıllık : 248,68 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 124,34 TL

Afet Fonu Katkı Payı

Eczane Sahibi için : 82,89 TL

Üye Aidatı

Eczane Sahibi için Giriş : 82,89 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 41,45 TL

Oda Giderlerine Katkı Payı

Eczane Eczacısı için Yıllık : 1,243,35 TL

TOPLAM

Eczane Eczacısı için : 1,657,81 TL

Kamu Eczacısı için : 828,90 TL