25.08.2022 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında

43.A.00/11268

11/11/2022


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "4.2.8.A-Enteral beslenme ürünleri" ve "4.2.7-Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" maddeleri değiştirilmiş olup yapılan değişiklikler hakkında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.


Müdürlüğün ekte bulunan cevap yazısında;


-4.2.8.A maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, VKİ ve SD değerlerinin uygunluk kontrolünde ilave bir formülasyona gerek duyulmadığı, başlangıç raporunun devamındaysa devam raporu ile tedaviye devam edilebileceği,


-4.2.7 maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, raporsuz olarak uzman hekimlerce reçete edilebileceği, raporlu tedavilerin başlangıç raporu ile toplamda 3 ay, devam raporunda 1 yıl süreli olduğu bildirilmektedir.


Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.


Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.